Project Description

Fundacja Technology Partnersjest partnerem dla wiodących europejskich i polskich organizacji badawczych oraz przemysłu. Jego misją jest rozwijanie współpracy organizacji polskiego sektora nauki i techniki z międzynarodowym przemysłem i środowiskiem naukowym.

W ramach naszej współpracy z Fundacją, powstała nowa identyfikacja wizualna: logotyp i strona internetowa. Sygnet znaku obrazuje dynamiczny rozwój i partnerstwo we współpracy nad rozwojem naukowo-badawczym.