Project Description

Wydana przez tłokę In Crudo w  2013 r. książeczka „Za dziada w super wróbla przemienionego. Antologia nowej pieśni dziadowskiej” zawiera teksty laureatów dwóch edycji Konkursu na Pieśń Dziadowską Nową w 2008 i 2012 roku, ogłoszonych z inicjatywy środowisk Stowarzyszenia Dom Tańca, Fundacji Numinosum i Wydawnictwa In Crudo. Zgromadzone w tomiku poematy mogą stanowić inspirację do stworzenia melodii i śpiewania w drodze, co było niegdyś żywą tradycją dziadów wędrownych, stąd niewielki poręczny format publikacji (114×147 mm). Ekspresyjne, malowane lekkim gestem ilustracje stanowią odnalezione znaki, zwięzły komentarz ikoniczny do epickich często utworów literackich. Ilustracje oddają atmosferę i emocje wynikające z tekstów ballad, podkreślając ich ludyczny charakter, odwołują się do stylistyki i motywów ludowych, sięgają po obrazy z sennych marzeń, z doświadczenia ciężkiego losu żebraka i piewcy ludzkiego życia.