Project Description

American School of Warsaw jest jedyną międzynarodową szkołą maturalną w Warszawie, która oferuje program szkół podstawowych, średnich oraz dyplomowy. Nauka w ASW równoważy rygorystyczny program akademicki ze sztuką, lekkoatletyką, zajęciami i nauką współżycia społecznego. Odpowiedzią na potrzebę pełnej komunikacji ze środowiskiem szkolnym, otoczeniem i kandydatami są wydawane przez Szkołę publikacje takie, jak broszury informacyjne, raporty roczne, kalendarze szkolne. Prosta typografia, przyciągająca ilustracja zdjęciowa i czytelne elementy infograficzne skutkują ułatwieniem w zapoznaniu się z jej ofertą, charakterem i misją.